Gwarancja na części Iveco

a wszystkie oferowane przez nas części i usługi udzielamy gwarancji.

MASZ PEWNOŚĆ, ŻE NIE BĘDZIESZ OSZUKANY ! ! !

W przypadku zakupu i napraw części używanych udzielamy gwarancji rozruchowej 30-60 dni.
Czas ten jest przeznaczony na montaż i sprawdzenie poprawności działania zakupionej u nas części. Części nasze są cechowane i oznaczane naszymi znacznikami natomiast mosty są plombowane ( sprawdź zdjęcie na naszych aukcjach).

Na mosty po regeneracji fabrycznej udzielamy gwarancji do 6-ciu miesięcy,
na mosty nowe gwarancja może być udzielona na okres do 12-tu miesięcy.

Jeżeli w okresie gwarancji nastąpi uszkodzenie lub zostanie wykryta jakakolwiek usterka wówczas usuwamy usterkę lub naprawiamy uszkodzenie bez dodatkowych opłat. Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z przestojem uszkodzonego pojazdu. Z przykrością informuję, że na czas naprawy nie udostępniamy samochodów zastępczych. W okresie gwarancji zabieramy uszkodzony przedmiot osobiście lub kurierem na nasz koszt. Usuwamy wszelkie usterki w maksymalnym czasie 7-ciu dni roboczych, a w szczególnych wypadkach w ciągu 40 dni roboczych. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki lub wymiany uszkodzonego towaru na towar pełnosprawny zastrzegamy sobie możliwość zwrotu kwoty zapłaconej za daną część. Wymiany towaru (wymont. i zamont. ) z samochodu dokonujemy bez dodatkowych opłat. W takim przypadku składający reklamację jest zobowiązany zwrócić wadliwy towar w ciągu 7-miu dni od dnia złożenia reklamacji. Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z wymianą wadliwego towaru w innych zakładach mechanicznych ani nie zwracamy kosztów dojazdu do naszego zakładu.UWAGA !!! W momencie wysyłki mostu przygotowanego do przekładki ABS-u przez kupującego (we własnym zakresie), w każdym przypadku nakrętki piast (nowe) są niezabezpieczone, oraz niedokręcone z wymaganą siłą, niedokręcone są również śruby półosi. W tym jedynym przypadku nie udzielamy żadnej gwarancji na łożyska piast. W każdym przypadku na Fakturze zakupu w kolumnie uwagi zaznaczamy "ABS przekłada kupujący"

W każdym przypadku udzielania gwarancji wyłączamy zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego od art. 556 do art. 576. Przy udzielaniu gwarancji okresowej (nie dotyczy gwarancji rozruchowej) wydajemy karę gwarancyjną oraz warunki gwarancji.